Boomgaard

Boomgaard

De boomgaard van de Allersmaborg is in de 19e eeuw aangelegd door de laatste Reneke (Meinard Adriaan) van Swinderen. De oudste bomen die er nu staan, zijn waarschijnlijk aangeplant in 1948. 

Rond 1970 trof Staatsbosbeheer tussen de oude appelrassen de verloren gewaande Schutters Reinette aan. Dit oeroude ras is sindsdien geënt en weer uitgeplant, op Allersma en bij andere Groninger borgen. 

Staatsbosbeheer maait de boomgaard tweemaal per jaar om voor diversiteit in begroeiing te zorgen. Eind juni en half september is het er daarom korte tijd vlak en kaal. 

Tussen fluitenkruid, smeerwortel, vergeet-mij-nietjes, zuring en heel veel andere soorten maait bewoner-beheerder Olaf van lente tot herfst wandelpaden, om de boomgaard zoveel mogelijk toegankelijk te houden.   

Op de vierde zaterdag van september (burendag) is het plukdag. Wie wil, kan dan gratis een tas fruit komen plukken. Als plukdag voor u te lang duurt, staat het u tot aan de plukdag vrij om appels te rapen. 

9 november 2018